W czasie

epidemii

W związku sytuacją epidemiczną w naszym kraju informujemy, że:

– sprawy kancelaryjne załatwiamy zwykle po Mszach wieczornych w dni powszednie lub po umówieniu telefonicznym:

 • Proboszcz ks. Wojciech Kraiński tel. 669-309-033

 • Wikariusz ks. Marek Miziołek tel. 697-649-529

Żal za grzechy

Żal, który wypływa z miłości do Boga, jest nazywany „żalem doskonałym”. Taki żal gładzi grzechy powszednie i śmiertelne, jeśli wiąże się z postanowieniem przystąpienia do spowiedzi, gdy to będzie możliwe.

Żal jest darem Bożym. Duch Święty wzbudza w nas poczucie grzechu i ów „ból duszy” jest połączony z pragnieniem zmiany życia.
„Żalem niedoskonałym” nazywamy postawę skruchy, która rodzi się z rozważania zła, brzydoty grzechu oraz z lęku przed karą Bożą w wieczności lub na ziemi.
Taki żal nie gładzi grzechów ciężkich, ale może prowadzić do sakramentu pokuty, w którym człowiek żałujący, choćby niedoskonale, otrzymuje przebaczenie grzechów.

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.
 
Przebieg:
 1. „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

 2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego:
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
 
Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
 1. Następnie można odmówić: Akt wiary, Akt nadziei, Akt miłości i Akt żalu.

 2. Następuje rachunek sumienia – w ciszy (Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

 3. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO– jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

 4. Chwila ciszy.
   
 5. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 6. Prośby:
  - Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
  - Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
  - Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły. 

 7. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz… 

 8. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu 51:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Copyright © 2022 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search