Pielgrzymka duchowa

plakatsmall2019.jpg
Zapraszamy w dniach od 5 do 14 sierpnia na pielgrzymkę duchową. Będziemy spotykać się codziennie po Mszach wieczornych, aby swoją modlitwą i pamięcią towarzyszyć w drodze tym, którzy rozpoczęli wędrówkę do tronu Jasnogórskiej Matki. Rozważania i konferencje będą zaczerpnięte z programu 39. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Hasło przewodnie tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

MARYJO, MATKO BOŻA, W TWOIM NIEPOKALANYM SERCU SKŁADAM MOJE DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE. JESTEM RAZEM Z TYMI PĄTNIKAMI, KTÓRZY ZMIERZAJĄ KU JASNEJ GÓRZE, ABY SPOTKAĆ SIĘ Z TOBĄ W KAPLICY CUDOWNEGO WIZERUNKU.

ODDAJĘ CI, MATKO, MOJE RADOŚCI I TROSKI, SPOTKANIA I ROZMOWY, WSZYSTKIE PRAGNIENIA I DOBRE UCZYNKI. PROSZĘ CIĘ, MARYJO, BĄDŹ PRZEWODNICZKĄ NA WSZYSTKICH DROGACH MOJEGO ŻYCIA, UCZ MNIE NIEUSTANNIE WYPEŁNIAĆ WOLĘ OJCA, POGŁĘBIAĆ WIĘŹ Z JEZUSEM. A KIEDY PRZYJDZIE KRES MOJEGO ZIEMSKIEGO PIELGRZYMOWANIA, BĄDŹ PRZY MNIE I ZAPROWADŹ BEZPIECZNIE DO DOMU NASZEGO OJCA.

AMEN.

Copyright © 2019 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search