Patronka

Parafii

Image

PATRONKA PARAFII

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znajdujący się w naszym kościele stanowi wierną kopię cudownego obrazu z klasztoru OO.Paulinów na Jasnej Górze. Obraz umieszczony został w ozdobnej, złotej oprawie. Suknia i korony Matki Bożej oraz Dzieciątka Jezus są płaskorzeźbami wykonanymi w drewnie lipowym. Do dekoracji użyto imitacji pereł i drogich kamieni. Materiały, z których wykonywano wtedy zdobienia zostały sprowadzone z Czech. W tamym czasie obrazy były ozdabiane bardzo oszczędnie ze względu na koszt wykonania. Nasza kopia obrazu należy do wyjątków. Suknia Matki Bożej jest wzorowana na sukni zwanej brylantową według obrazu Jasnogórskiego. Na odwrocie drewnianej sukni znajduje się wpisana ołówkiem inskrypcja: „suknia według oryginału płaszcza brylantowego, robił Adam Szymaczek – Częstochowa”. Analiza charakteru pisma oraz styl dzieła potwierdza autentyczność napisu na odwrocie sukienki.
Obraz znajdujący się w naszym kościele powstał w 1910 roku. W 2008 roku obraz został poddany renowacji. Pełnię piękna obrazowi M.B.Częstochowskiej przywrócili konserwatorzy dzieł sztuki – Anna Guzowska i Agnieszka Pawlak.
Historia obrazu
Obraz M.B.Częstochowskiej zakupiła w pracowni Adama Szymaczka mieszkanka Świdra Kazimiera Jagiełłowicz. 17 stycznia 1927 roku Siostry Franciszkanki od Cierpiących zakupiły od Kazimiery Jagiełłowicz działkę wraz z budynkiem. Właścicielka nieruchomości ofiarowała obraz Siostrom, aby służył modlitwie w kaplicy zakonnej. W 1928 roku Siostry Franciszkanki otrzymały od Kardynała Aleksandra Kakowskiego, Prymasa Polski zgodę na prowadzenie kaplicy półpublicznej. Umieściły w niej obraz M.B.Częstochowskiej. Kaplica była dla Świdra przez długie lata jedynym miejscem kultu, ponieważ najbliższą parafią była Parafia św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Mieszkańcy Świdra licznie przychodzili do kaplicy i od samego początku umiłowali swoją Patronkę. Z chwilą kiedy powstała parafia i wybudowano kościół, drewnianą kaplicę rozebrano, a obraz przeniesiono do nowego budynku kościoła. M. B. Częstochowska od ponad wieku patronuje mieszkańcom tego terenu. Najpierw rodzinie Kazimiery Jagiełłowicz, potem Zakonowi Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, a następnie nowo utworzonej Parafii. Jako Matka, Patronka i Królowa darzyła - i ciągle hojnie obdarza - swój lud licznymi łaskami.
Copyright © 2024 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search