Rys

Historyczny

historia.png

RYS HISTORYCZNY

Parafię erygował kardynał Józef Glemp dnia 15. września 1983 roku z części parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze, a proboszczem został dotychczasowy rektor, ksiądz Stanisław Pawlik.

Pierwsza kaplica na tym terenie powstała w 1928 roku. W domu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Ks. Marian Lipski, wikariusz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wraz z mieszkańcami Świdra czynili starania, aby utworzyć samodzielny ośrodek duszpasterski, co stało się 15 czerwca 1972 roku.

Budynek, w którym znajdowała się kaplica, był drewniany, zbudowany pod koniec XIX wieku, dlatego też Ks. Stanisław Pawlik od 1979 roku czynił starania o zezwolenie na remont i rozbudowę kaplicy. Otrzymał takie pozwolenie dopiero w 1982 roku. Projekt nowego kościoła opracował arch. inż. Zbigniew Pawelski. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego i plebanii.

W 1984 roku nowym proboszczem został mianowany Ks. Ryszard Urbański. Budowa kościoła trwała od 1984 do 1993r. Kamień węgielny pochodzący z Jasnej Góry poświęcił i wmurował Bp Jerzy Modzelewski dnia 16 czerwca 1985 roku. Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił nową świątynię w dniu 12 czerwca 1993 roku.U wejścia na teren kościelny stoi figura Św. Teresy z 1931 r.

Copyright © 2024 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search