Chrzest

Święty

chrzest.png

CHRZEST ŚWIĘTY

Terminy

Chrzest udzielany jest w naszej Parafii po wcześniejszym złoszeniu do kancelarii i uzgodnieniu terminu z księdzem.

 

Warunki

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej (rezerwacja terminu). W tygodniu poprzedzającym wybraną niedzielę przynosimy wymagane dokumenty, aby spisać akt Chrztu w księgach parafialnych.
W przypadku, gdy dziecko ukończyło 7 rok życia należy zgłosić się przynajmniej miesiąc przed wybranym terminem Chrztu.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z USC (oryginał do wglądu).
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii.
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych (z parafii ich obecnego zamieszkania) oraz adnotację o odbytej spowiedzi. Należy podać adres zamieszkania chrzestnych oraz ich wiek.
Rodzicem chrzestnym zostaje katolik, który:

 - ma ukończone 16 lat
 - ma przyjęty sakrament bierzmowania
 - jest osobą wierzącą i praktykującą 

Rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (związek cywilny lub konkubinat) a także niezwiązana z Kościołem katolickim.

Do ważności sakramentu Chrztu wymagany jest jeden rodzic Chrzestny.
Nie można dopuszczać do tej roli dwóch ojców lub dwóch matek chrzestnych.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (wyznanie protestanckie), może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

W przypadku gdy chrzestni są z naszej Parafii powinni zgłosić się przynajmniej dwa tygodnie wcześniej do kancelarii, aby uzyskać ustną zgodę duszpasterza do pełnienia swojej funkcji. 

Od rodziców dziecka (małżonków sakramentalnych) wymaga się potwierdzenia odbytej spowiedzi.

Wymagane jest pisemne pozwolenie od księdza Proboszcza w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej Parafii.

Ofiara za udzielenie Chrztu Świętego jest dobrowolna.

Copyright © 2024 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search