I Komunia

Święta

cross-699617_960_720.jpg

Termin I Komunii Świętej w naszej Parafii to:
22 maja 2022 roku, o godz. 11:30.


Termin Rocznicy I Komunii Świętej w naszej Parafii to:
12 września 2021 roku.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do I Komunii Świętej rozpoczyna się we wrześniu. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w październiku rodzina otrzyma "Dzienniczek dziecka Pierwszokomunijnego". W nim odnotowane będą m.in. obecności na niedzielnych Mszach św., nabożeństwach oraz oceny za modlitwy. Dzienniczek zabieramy ze sobą jeśli uczestniczymy we Mszy św. poza Parafią. Zgłoszenia kierujemy do Ks. Krzysztofa przez kancelarię parafialną.

Najczęściej zadawane pytania dot. I Komunii Świętej

 

Zgłaszając chęć udziału przygotowaniach rodzice/opiekunowie zobowiązują się spełniać następujące warunki: 

  • w niedziele i święta nakazane uczestniczyć z dzieckiem w Eucharystii,

  • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału Katechizmu i modlitw,

  • systematycznie brać udział w spotkaniach organizacyjnych,

  • uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych,

  • wspierać dziecko modlitwą, przyjmowaną w jego intencji Komunią Świętą oraz przykładem chrześcijańskiego życia,

  • współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do I Komunii Świętej.

Druki zgłoszenia są dostępne w kancelarii parafialnej.

Rodziny mieszkające poza naszą Parafią dostarczają razem ze zgłoszeniem zgodę od swojego ks. proboszcza na przyjęcie przez dziecko sakramentu I Komunii w Parafii MB Częstochowskiej w Świdrze.

Zgłoszenia do I Komunii na przyszły rok przyjmujemy od września 2021r.  

Copyright © 2021 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search