Sakrament

Małżeństwa

slub.png

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wymagane formalności do zawarcia związku małżeńskiego:

1. Rezerwacja daty ślubu (ustalona z księdzem nawet na rok przed uroczystością) 
2. Dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński

3. Metryki chrztu (z datą max. 6 m-cy przed ślubem)
4. Świadectwo bierzmowania
5. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
6. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim i poradni życia rodzinnego
7. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

8. Nowożeńcy spoza parafii powinni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzinną parafią.
9. Wdowcy powinni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.
10. Dokumenty przynosimy do Kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać protokół i wystawić zapowiedzi.
11. Dane świadków (imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). 

W ostatnim tygodniu przed ślubem:

Do kancelarii narzeczeni przynoszą:
1. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w innej parafii
2. Zaświadczenia o odbytej spowiedzi.

 W dniu ślubu:

Narzeczeni razem ze świadkami zgłaszają się w zakrystii kościoła 15 minut przed ślubem. Przynoszą ze sobą obrączki i podpisują dokumenty. Świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Copyright © 2024 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search