SPOWIEDŹ

Święta

IMG_20170913_150738.jpg

Spowiadamy:
- w dni powszednie: 15 minut przed Mszą (w piątki i w soboty spowiedź w trakcie Mszy)

- w niedziele: w trakcie Mszy Świętych o 8:00, 10:00, 11:30 lub 18:00

- w pierwsze piątki miesiąca: od godz. 17:00

- w czasie wakacyjnym: 15 minut przed Mszą św. 

Zachęcamy do spowiedzi poza Mszą świętą, w której uczestniczymy, ponieważ jesteśmy wezwani do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
 
Zachęcamy również do spowiadania się poza niedzielą, która ze swojej natury ma mieć charakter świąteczny, a nie pokutny.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Zarówno dobre, jak i złe czyny chrześcijanina dotyczą także całej społeczności wierzących. Każda wina jest jednocześnie wykroczeniem przeciw Bogu oraz przeciw Kościołowi - wspólnocie przez Niego założonej i uświęconej. Dlatego musi być ona wyznana wspólnocie Kościoła. Zgodnie z praktyką i nauką Kościoła dla przebaczenia ciężkiej winy konieczna jest spowiedź indywidualna. W imieniu Chrystusa i wspólnoty Kościoła kapłan przyjmuje wyznanie grzechów i w imieniu Boga udziela rozgrzeszenia. Znaczy to, że Bóg udziela przebaczenia przez posługę Kościoła. Otrzymanie rozgrzeszenia w sakramencie pokuty wymaga - jak każde przebaczenie - żalu za grzechy oraz postanowienia i woli naprawienia zła.

JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOWIEDZI?

Modlitwa do Ducha Świętego o dobrą spowiedź

Duchu Święty,
Duchu światła i prawdy, przed którym nie ma nic skrytego,
przyjdź i kształtuj moje sumienie, abym coraz lepiej odróżniał dobro od zła.
Przyjdź i oświeć moją pamięć i rozum, abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich zło.
Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy głęboko żałował.
Przyjdź i daj mi odwagę, abym przezwyciężył wstyd i te grzechy szczerze wyznał.
Przyjdź i umocnij moją wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy. Amen.

Copyright © 2024 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search